Nieuws Huurdersvereniging Op het Zuiden

 • Winnaars filippinepuzzel bekend

  Door de corona omstandigheden is de prijsuitreiking van de Filippinepuzzel eerder dit jaar tot twee keer toe uitgesteld. Nu kan het naar ons idee echter geen uitstel meer dulden. De ... Lees meer

 • Fusie van de huurdersverenigingen

  In het werkplan 2020 is opgenomen dat de huurdersorganisaties zouden onderzoeken of de samenwerking een stap verder zou kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld door fusie. De motivatie hiervoor heeft alles te ... Lees meer

 • Aanvullende informatie huurverhoging

  Energielabel In overleg met de Huurdersraad heeft Wonen Zuid er dit jaar voor gekozen om de woningen met het energielabel E, F & G de huur te bevriezen. Dat wil ... Lees meer

 • Algemene leden vergadering 2020

  Door het coronavirus lijkt het niet mogelijk om de algemene ledenvergaderingen van de huurdersorganisaties te laten plaatsvinden. In principe moeten deze voor 1 juli gehouden zijn. Op dit moment zijn ... Lees meer

 • Huurverhoging per 1 juli

  Per 1 juli 2020 voert Wonen Zuid de reguliere huurverhoging door. Hierover is tussen Wonen Zuid en de Huurdersraad in de periode februari/ maart intensief overleg gevoerd. Met dit overleg ... Lees meer

 • Coronavirus

  Het coronavirus houdt ons nog steeds onverminderd in de greep en heeft grote impact op ons dagelijks leven. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor huurders en voor de Huurdersraad Wonen ... Lees meer

 • Coronavirus

  Het Coronavirus houdt het hele land in haar greep. De maatregelen van de overheid volgen elkaar in snel tempo op. Voor veel organisaties hebben adviezen en maatregelen in meer of ... Lees meer

 • Ledenvergaderingen

  Het loopt weer tegen het einde van het jaar. Volgens goed gebruik organiseren enkele huurdersorganisaties van de huurdersraad weer een ledenvergadering waarin het werkplan wordt vastgesteld en waar een toelichting ... Lees meer