Nieuws Woningzoekend

 • Huurverhoging per 1 juli

  Per 1 juli 2020 voert Wonen Zuid de reguliere huurverhoging door. Hierover is tussen Wonen Zuid en de Huurdersraad in de periode februari/ maart intensief overleg gevoerd. Met dit overleg ... Lees meer

 • Coronavirus

  Het coronavirus houdt ons nog steeds onverminderd in de greep en heeft grote impact op ons dagelijks leven. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor huurders en voor de Huurdersraad Wonen ... Lees meer

 • Coronavirus

  Het Coronavirus houdt het hele land in haar greep. De maatregelen van de overheid volgen elkaar in snel tempo op. Voor veel organisaties hebben adviezen en maatregelen in meer of ... Lees meer

 • WoonLastenWakers voor huurders aan de slag

  De WoonlastenWakers is een samenwerkingsverband van alle huurdersorganisaties in Midden-Limburg. Het gaat om 8 huurdersorganisaties die samen de belangen vertegenwoordigen van 26.000 huurwoningen in de regio. De huurdersorganisaties in Midden ... Lees meer

 • Ledenvergaderingen

  De huurdersorganisaties van Wonen Zuiden organiseren in juni hun ledenvergaderingen. 19 juni Huurdersvereniging St. Pietersrade 22 juni Huurdersvereniging Op het Zuiden 26 juni Huurdersvereniging HTM De leden van de verenigingen ... Lees meer

 • Prestatieafspraken

  De Huurdersraad is partner bij het opstellen van prestatieafspraken. Zij doet dit in negen gemeenten. Prestatieafspraken zijn afspraken tussen gemeente, corporaties en huurders over de uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid ... Lees meer

 • AVG (privacy) en Huurdersorganisaties

  Wellicht heeft u het afgelopen jaar wel eens gehoord van de AVG. Dit is de nieuwe privacywetgeving. Uiteraard moeten ook de huurdersorganisaties voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. De administratie van ... Lees meer

 • Het Raadsbureau

  Het Raadsbureau ondersteunt de huurdersorganisaties die zijn aangesloten bij de huurdersraad. Het Raadsbureau richt zich zowel op beleidsontwikkeling en evaluatie als op het ondersteunen van individuele huurders en groepen van ... Lees meer