Aanmelden als lid

Aanmeldprocedure lidmaatschap Huurdersvereniging
De statuten van de vereniging alsmede de uitgewerkte lidmaatschapsvoorwaarden staan gepubliceerd op de website van de Huurdersraad onder het hoofdstuk Lidmaatschap. De contributie van de huurdersorganisatie bedraagt € 2,00 per maand.

Neem contact op met het Raadsbureau en bespreek uw bezwaar, wellicht is er een oplossing mogelijk.

U kiest voor automatische incasso. Dit betekent dat wij periodiek de contributie van uw lidmaatschap zullen incasseren van uw rekening. U verleent u hierbij dan ook tot wederopzegging de machting aan de huurdersorganisatie waarvan u lid wordt, om de contributie automatisch af te schrijven van uw bankrekening (IBAN).

n.b. als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze tot 56 dagen na afschrijving zelf ongedaan maken door een verzoek tot terugbetaling te doen bij u bank.

reCAPTCHA is required.