Meer informatie

De huurdersorganisaties zijn op vele terreinen actief. Veel informatie is beschikbaar via de website. Het betreft dan algemene informatie over de organisaties zelf en over belangrijke zaken waar de huurdersorganisaties mee aan de slag zijn. Daarnaast hebben de leden van de huurdersorganisaties nog een eigen omgeving waar specifieke informatie beschikbaar wordt gesteld. Kijk voor meer informatie verder onder het kopje “meer informatie”.