Instructies voor moderne verwarmingsinstallaties

Wonen Zuid heeft verschillende instructiefilmpjes gemaakt om uitleg te geven over de installaties die in uw woning aanwezig kunnen zijn. Hierdoor kunt u beter het huurdersonderhoud uitvoeren. Dit is het onderhoud dat u als huurder verplicht bent zelf uit te voeren. Wonen Zuid geeft daarbij tevens aan wanneer Wonen Zuid aan zet is om onderhoud uit te voeren aan de installatie. Als er onduidelijkheid ontstaat over onderhoud en wie wat moet doen kunt u altijd contact opnemen met Wonen Zuid. Als u er moet Wonen Zuid niet uitkomt kunt u altijd met de huurdersraad contact opnemen. Klik links op het gewenste filmpje voor uitleg.