Verantwoording

De leden van de huurdersraad vinden het belangrijk dat zij verantwoording afleggen aan hun achterban. Daarom worden alle belangrijke documenten gepubliceerd op de website.