Onafhankelijkheid

Wij zijn een onafhankelijke vereniging en wij werken volledig zelfstandig. Wij worden professioneel ondersteund door twee medewerkers, een medewerker gericht op beleid en een medewerker gericht op ondersteuning. Onze financiering vindt plaats via drie geldstromen.

Eerste geldstroom
De eerste geldstroom is de subsidie die Wonen Zuid verstrekt. De subsidie die wij van Wonen Zuid ontvangen wordt jaarlijks in een een apart subsidiebesluit vastgelegd. Deze subsidie is geen gunst maar een wettelijk vastgelegde verplichting.

Tweede geldstroom
De tweede geldstroom betreft de contributie die de leden bij elkaar brengen. De contributie bedraagt €2,00 per maand. De contributie is afgestemd om minimaal 1/3 van de inkomsten zelf te realiseren.

Derde geldstroom
De derde geldstroom betreft giften en legaten en project-budgetten. Ontvangst van legaten is bij de leden van de Huurdersraad Wonen Zuid nog niet voorgekomen, giften daarentegen wel. Enkele huurders zijn van mening dat Op het Zuiden extra ondersteund moet worden en maken daarvoor op vrijwillige basis een extra bijdrage over.