Als wij u door verwijzen naar de Huurcommissie

“De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen.”

Dit is de tekst waarmee de huurcommissie zich voorstelt op haar eigen website . Op het moment dat de HWZ u doorverwijst naar de huurcommissie is een geschil in veel gevallen niet meer te voorkomen. Dit omdat wij altijd eerst met Wonen Zuid overleg voeren over het mogelijk geschil en uiteraard een procedure proberen te voorkomen. N.b. soms is een geschil ook goed om helderheid te verschaffen over een specifieke kwestie.

Als de HWZ u verwijst naar de huurcommissie blijven wij u ondersteunen en met u meedenken zodat u er niet alleen voorstaat.

Waarmee kun je dan naar de huurcommissie?

Als je het niet eens bent met de huurverhoging. Let op: dan moet er wel sprake zijn van een formeel argument.

Als er sprake is van een gebrek aan de woning. Om zelf te beoordelen of er sprake is van een gebrek raadpleeg dan het gebrekenboek van de huurcommissie.

Als u het niet eens bent met de afrekening servicekosten. U kunt de huurcommissie vragen de afrekening servicekosten te toetsen. Om zelf te beoordelen of het zinvol is om een de afrekening te laten toetsen raadpleeg dan het beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten.

Toetsing van een huurverhoging na woningverbetering. Een huurverhoging na woningverbetering kan de huurder achteraf laten toetsen door de huurcommissie. Ook al is er eerder een huurverhoging overeengekomen. Het is ook mogelijk om daar zelf eerst naar te kijken. Raadpleeg dan het beleidsboek van de huurcommissie huurverhoging bij woningverbetering.