Bewonerscommissies

Bewonerscommissies worden gevormd door betrokken huurders in een complex, buurt of wijk. Zij zetten zich in voor de belangen van huurders in hun eigen woonomgeving. Een bewonerscommissie kan overleg voeren met allerlei partijden die invloed hebben op hun woonsituatie. Daarin gaat de woningcorporatie vaak voor maar wordt er ook wel overleg gevoerd met de gemeente en bijvoorbeeld wijk- en buurtoverleg.

Bewonerscommissies hebben recht op informatie, overleg en het geven van advies op wijzingen met betrekking tot het beleid en beheer van de woningen (wooncomplexen) waarvan zij de belangen behartigten. De rechten van bewonerscommissies zijn opgenomen in de Wet overleg huurders verhuurders ,de WOHV. Het overleg met een bewonerscommissie kan alleen door de corporatie geweigerd worden als de bewonerscommissie niet aannemelijk kan maken dat zij namens de bewoners spreekt.

Let wel op: de woningcorporatie dient de bewonerscommissie uit eigener beweging zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over wijziging van haar beleid en beheer, dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen waarvoor de bewonerscommissie zich inzet.

De woningcorporatie moet er voor zorgen dat de bewonerscommissie haar werkzaamheden kan uitvoeren. Wonen Zuid heeft daarvoor een subsidie reglement waar bewonerscommissies aanspraak op kunnen maken.