Nieuws

 • Huurverhoging of huurverlaging?

  Onlangs hebben alle huurders van Wonen Zuid een brief gekregen over de huuraanpassing. De huuraanpassing zal voor huurders met een huishoudinkomen onder de 120% van het minimumloon betekenen dat de ... Lees meer

 • Energie besparen

  www.energie.steffie.nl is een website die mogelijk is gemaakt door de Woonbond en de Provincie Zuid Holland. Deze website legt de energietransitie en energie besparen uit aan mensen mensen die laaggeletterd ... Lees meer

 • Ledenvergadering HWZ 17 december

  Op 17 december houdt HWZ haar jaarlijkse einde jaars leden vergadering. Zoals eerder zijn ook de huurders van Wonen Zuid die geen lid zijn van HWZ welkom op deze vergadering. ... Lees meer

 • Nieuwe bestuurder voor Wonen Zuid

  Wonen Zuid kiest voor een bestuurder met een stevig maatschappelijk profiel! Met de benoeming van Ramon Testroote als nieuwe bestuurder per 1 januari 2023, sluit Wonen Zuid een periode van ... Lees meer

 • Ledenvergadering 16 juli 2022

  De ledenvergadering van Huurdersvereniging Wonen Zuid is in principe openbaar tenzij het bestuur anders besluit. Op deze website wordt de agenda van ledenvergaderingen gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door hier te ... Lees meer

 • Huurbeleid Wonen Zuid 2022

  Zoals ieder jaar heeft HWZ met WZ overleg gevoerd over het huurbeleid per 1 juli 2022. HWZ heeft aan Wonen Zuid gevraagd om de huurverhoging per 1 juli te beperken. ... Lees meer

 • Heeft u recht op energietoeslag?

  De overheid heeft bepaald dat mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een eenmalig €200,00 ontvangen om te helpen bij het betalen van de energierekening. Dit ... Lees meer

 • Wonen en Zorg bij Wonen Zuid

  De woningnood staat hoog op de agenda in Nederland. Hoewel de woningnood vaak neergezet wordt als een probleem van de Randstad hebben de regio’s waar Wonen Zuid haar woningen heeft ... Lees meer

 • Activiteiten 2e halfjaar 2021

  In vogelvlucht presenteert Huurdersvereniging Wonen Zuid haar activiteiten 2e halfjaar 2021. HWZ heeft net als veel andere verenigingen veel hinder ondervonden van de beperkingen die er zijn als gevolg van ... Lees meer