Nieuws

 • In Memoriam Gerrit Pouwels

  Gerrit die nog volop in het leven stond is na een kort ziekbed op 25 september 2023 vredig ingeslapen. Gerrit werd 85 jaar. Deze boodschap was niet geheel onverwacht maar ... Lees meer

 • Huurverhoging of huurverlaging?

  Onlangs hebben alle huurders van Wonen Zuid een brief gekregen over de huuraanpassing. De huuraanpassing zal voor huurders met een huishoudinkomen onder de 120% van het minimumloon betekenen dat de ... Lees meer

 • Energie besparen

  www.energie.steffie.nl is een website die mogelijk is gemaakt door de Woonbond en de Provincie Zuid Holland. Deze website legt de energietransitie en energie besparen uit aan mensen mensen die laaggeletterd ... Lees meer

 • Ledenvergadering HWZ 17 december

  Op 17 december houdt HWZ haar jaarlijkse einde jaars leden vergadering. Zoals eerder zijn ook de huurders van Wonen Zuid die geen lid zijn van HWZ welkom op deze vergadering. ... Lees meer

 • Nieuwe bestuurder voor Wonen Zuid

  Wonen Zuid kiest voor een bestuurder met een stevig maatschappelijk profiel! Met de benoeming van Ramon Testroote als nieuwe bestuurder per 1 januari 2023, sluit Wonen Zuid een periode van ... Lees meer

 • Ledenvergadering 16 juli 2022

  De ledenvergadering van Huurdersvereniging Wonen Zuid is in principe openbaar tenzij het bestuur anders besluit. Op deze website wordt de agenda van ledenvergaderingen gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door hier te ... Lees meer

 • Huurbeleid Wonen Zuid 2022

  Zoals ieder jaar heeft HWZ met WZ overleg gevoerd over het huurbeleid per 1 juli 2022. HWZ heeft aan Wonen Zuid gevraagd om de huurverhoging per 1 juli te beperken. ... Lees meer