Wonen en Zorg

De toenemende vraag naar zorg stelt zorgverleners, woningcorporaties en gemeenten voor grote uitdagingen. De algemene tendens is dat mensen met een zorgvraag steeds vaker en langer thuis (moeten) blijven wonen. Dat betekent heel eenvoudig dat de woningen daarvoor geschikt moeten zijn en dat er ook zorg geleverd kan worden in de woning. Daarnaast ontstaat er een vraagstuk in buurten en wijken als het gaat om de beschikbaarheid en bereikbaarheid voorzieningen. Denk bijvoorbeeld maar aan winkelvoorzieningen en een huisarts.

Dat betekent vanzelf dat Wonen Zuid moet gaan nadenken over de toekomst van de wijken en buurten waar hun woningen staan. Zijn er voldoende geschikte woningen voor huurders die om redenen minder mobiel zijn. Het passend wonen is dan ook een vraagstuk waarbij Wonen Zuid rekening moet houden bij de ontwikkeling van het vastgoed.

Daarnaast zijn gemeenten ook aan de slag om hun visie op wonen en zorg te ontwikkelen. HWZ is zowel met de gemeenten als de corporaties in gesprek om de belangen van de huurder nadrukkelijk te bespreken met als doel dat het beleid zich vooral ook ontwikkeld vanuit het perspectief van de huurder.

Tijdens de ledenvergadering van HWZ (waar overigens alle huurders van Wonen Zuid welkom zijn) gaat Wonen Zuid met haar huurders in gesprek over haar ideeën over de visie op wonen en zorg. Deze vindt plaats op 29 juni 2024 vanaf 10.00 uur in het glaspaleis in Heerlen. Je kunt je hier aanmelden voor deze vergadering.