Wonen Zuid en Huurdersvereniging Wonen Zuid ondertekenen raamovereenkomst onderhoud, renovatie en verduurzaming

Wonen Zuid voert jaarlijks vele renovatie-, onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden uit. Om het informatie- en adviestraject met Huurdersvereniging Wonen Zuid hierover beter te laten aansluiten op de verschillende overlegniveaus en verantwoordelijkheden is een raamovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de aard, inhoud en planning van de werkzaamheden en de informatievoorziening hierover naar de huurders. Ook zijn afspraken gemaakt over de vergoedingen, huurprijsaanpassingen en betrokkenheid van bewoners(commissies) en planning. De raamovereenkomst is daarmee een nadere uitwerking van het ‘Sociaal Plan’ en de Overlegwet.