Lid zijn van HWZ

Wat is de meerwaarde van het lidmaatschap

Leden van Huurdersvereniging Wonen Zuid kunnen gebruik maken van de ledenservice. Dan kan het gaan over allerlei zaken zoals het inwinnen van advies, hulp en ondersteuning bij het schrijven van een brief of begeleiding of ondersteuning bij het overleg met Wonen Zuid of het voeren van een procedure.