Contributie

Het lidmaatschap van de huurdersorganisatie kost €2,00 per maand. Deze contributie wordt door de huurdersorganisatie geïncasseerd. De huurder kan zelf aangeven op welke manier de contributie betaald wordt.

Via incasso
De meest efficiënte manier is per automatische incasso per maand, kwartaal, half jaar of per jaar. Dit is zowel voor u als voor de vereniging het meest eenvoudig. U heeft er geen omkijken meer na. Als u nog niet per incasso betaalt is dat altijd een overweging waard. U kunt de incasso op ieder moment stop zetten en terugboeken. Als u per incasso wilt gaan betalen kan dit door dit bijvoorbeeld per e-mail kenbaar te maken. U krijgt dan een kaart thuis gestuurd. Deze kaart kunt u dan invullen en terugsturen. Kleine moeite voor een groot gemak!

Via een rekening
Leden die niet wensen te betalen per incasso kunnen een rekening ontvangen. In principe krijgt ieder lid een rekening voor het gehele jaar, er kan dan naar eigen keuze in een keer betaald worden of in delen. Leden die op het einde van het jaar nog niet alle contributie betaald hebben krijgen medio december een restfactuur. Het meeste gemak voor zowel het lid als de vereniging geeft de automatische incasso. Leden die kiezen voor het ontvangen van een factuur betalen €2,50 administratiekosten.

Contributie te duur?
Er zijn huurders die graag lid willen zijn van onze vereniging maar het geld daarvoor niet kunnen missen. Deze huurders adviseren wij contact met ons op te nemen om hier aparte afspraken over te maken.

Contributieachterstand
Als er onverhoopt een contributieachterstand ontstaat is het verstandig om contact op te nemen zodat we kunnen overleggen hoe dit kan worden opgelost. In principe geldt dat bij een contributieachterstand van meer dan 12 maanden de lidmaatschapsrechten eindigen. De betalingsverplichting blijft dan wel bestaan