Lidmaatschap

Leden zijn belangrijk voor HWZ. De leden van de vereniging zijn de basis voor het bestaan, zonder leden geen vereniging. Huurders van Wonen Zuid worden om verschillende redenen lid van de huurdersvereniging. Sommige huurders vinden het belangrijk dat er inspraak is in het beleid en ander huurders kiezen voor het lidmaatschap omdat ze het belangrijk vinden dat zij ondersteund worden in hun relatie met Wonen Zuid. HWZ doet beide. HWZ richt zich op de beleidsbeïnvloeding en op individuele ondersteuning van huurders.