Lidmaatschap

Leden zijn belangrijk voor de drie huurdersorganisaties. De leden van de vereniging zijn de basis voor het bestaan. Immers zonder leden geen vereniging. Huurders van Wonen Zuid worden om verschillende redenen lid van de huurdersvereniging. Sommige huurders vinden het belangrijk dat er inspraak is in het beleid en ander huurders kiezen voor het lidmaatschap omdat ze het belangrijk vinden dat zij ondersteund worden in hun relatie met Wonen Zuid. De huurdersorganisaties van Wonen Zuid doen beide. De huurdersraad richt zich op de beleidsbeïnvloeding en  de huurdersorganisaties op de concrete ondersteuning van huurders.