Huurders van Wonen Zuid zien het belang van klimaatmaatregelen!

Tijdens de ledenvergadering van HWZ heeft Wonen Zuid een presentatie gegeven over de plannen die zij heeft om te werken aan duurzaamheid.

Duurzaamheid is een breed begrip en grijpt diep in op de werkwijze van Wonen Zuid.

Onder aan dit artikel kun u doorklikken naar deze presentaties.

Een van de onderwerpen binnen het begrip duurzaamheid is klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie betekent dat er naar de omgeving gekeken wordt en dat deze zo wordt aangepast dat de klimaatverschijnselen zoals wateroverlast en hittestress voor zover als mogelijk voorkomen kan worden.

Vooruitlopend op de ledenvergadering heeft HWZ een enquête gehouden over klimaatadaptatie onder de huurders van Wonen Zuid. Met ruim 1.000 reacties kunnen we een betrouwbare uitspraak doen over hoe huurders tegen dit onderwerk aankijken. Zoals de titel al doet vermoeden vinden huurders het van belang dat Wonen Zuid hiermee aan de slag gaat.

Omdat te onderbouwen: 70% van de huurders vinden het erg belangrijk dat Wonen Zuid hier mee aan de slag gaat en 18% is neutraal. Dat betekent dat 12% dit minder belangrijk vindt. Deze uitkomst is ook wel logisch als je in ogenschouw neemt dat een groot deel van de huurders zelf de gevolgen ervaart (35%) en dat huurders zich ook simpelweg zorgen maakt (49).

HWZ blijft met Wonen Zuid in gesprek over de maatregelen die Wonen Zuid neemt en zal daarbij vooral ook kijken naar de belangen van de huurders die daarbij aan de orde zijn.

Bent u lid van HWZ dan kunt u hier klikken om de presentaties van Wonen Zuid na te lezen.