Nieuwe bestuurder voor Wonen Zuid

Wonen Zuid kiest voor een bestuurder met een stevig maatschappelijk profiel!

Met de benoeming van Ramon Testroote als nieuwe bestuurder per 1 januari 2023, sluit Wonen Zuid een periode van waarneming door achtereenvolgens het directieteam en interim bestuurder Diederik Hommes af. Met de keuze voor Ramon Testroote onderstreept Wonen Zuid de focus op de doorontwikkeling van haar maatschappelijke rol en haar positie als lokale samenwerkingspartner in de wijk.

Ramon Testroote over zijn benoeming: “Ik ben bijzonder vereerd met mijn benoeming als bestuurder van Wonen Zuid. In mijn ogen vormt een betaalbaar thuis in een veilige en gezonde leefomgeving, juist in deze onzekere tijden, de basis van waaruit ieder mens moet kunnen bouwen aan een leven met perspectief. Ik ken Wonen Zuid als een solide woningcorporatie waar bevlogen medewerkers, met oog voor hun huurders, keihard werken om betaalbaar en prettig wonen, nu en in de toekomst, voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken. Desondanks lijkt dat perspectief, in deze roerige tijd, voor steeds meer mensen, buiten bereik te liggen. Dat vraagt om scherpe keuzes en een duidelijke positionering van Wonen Zuid als maatschappelijk ondernemer en partner van lokale overheden, maatschappelijke organisaties en wijkbewoners. Met een ervaren directieteam en een stevig financieel fundament ligt er een uitstekende basis. Ik sta te popelen om mijn bestuurlijke ervaring en maatschappelijke drive in te zetten om vanuit Wonen Zuid succesvolle samenwerkingsallianties te smeden. Dit zodat medewerkers met hun inzet voor nog meer mensen met een bescheiden inkomen, perspectief kunnen bieden.”

Ans Cuijpers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wonen Zuid, is verheugd met de komst van de nieuwe bestuurder: “We zochten een stevige ervaren bestuurder met een groot maatschappelijk hart. Daar is Wonen Zuid met het aantrekken van Ramon Testroote in geslaagd. Met 10 jaar ervaring als wethouder en 5 jaar als bestuurder van Moveoo (maatschappelijke opvang) beschikt hij over ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. De visie die hij in onze gesprekken heeft neergelegd sluit uitstekend aan op de doelen in ons ondernemingsplan ‘Wij(ken) maken het verschil’, dat in juli van dit jaar is verschenen. We zien in hem de juiste persoon om hier de juiste focus in aan te brengen”.

Lenne Valkenburg, voorzitter HWZ, reageert namens HWZ ook positief over de nieuwe bestuurder. “Wij herkennen in Ramon een bestuurder die blijkt geeft van een grote maatschappelijke betrokkenheid. Ramon kenmerkt zich door een natuurlijk gezag waarbij de persoonlijke drijfveren zijn leiderschap kleur geven. De persoonlijke drijfveren ontstaan vanuit inhoud, betrokkenheid op de doelgroep en het eerder genoemde maatschappelijk engagement.”