Ledenvergadering HWZ 17 december

Op 17 december houdt HWZ haar jaarlijkse einde jaars leden vergadering. Zoals eerder zijn ook de huurders van Wonen Zuid die geen lid zijn van HWZ welkom op deze vergadering. Men dient zich wel aan te melden. Deze huurders zullen via Wonen Zuid een uitnodiging ontvangen.

Tijdens deze vergadering wordt het werkplan van 2023 vastgesteld en zal Ramon Testroote, de nieuwe bestuurder van Wonen Zuid zichzelf voorstellen. De vergadering wordt afgesloten met een gezellige kerstlunch en een muzikale verrassing.