Ledenvergadering 16 juli 2022

De ledenvergadering van Huurdersvereniging Wonen Zuid is in principe openbaar tenzij het bestuur anders besluit. Op deze website wordt de agenda van ledenvergaderingen gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door hier te klikken en u krijgt een uitnodiging. Onderstaand de agenda voor deze vergadering.

 1. Welkomstwoord
 2. Verslag vorige vergadering
  Verslag wordt vooraf beschikbaar gesteld en wordt tijdens de vergadering in één keer aan de orde gesteld.
 3. Stand van zaken
  Waar is HWZ mee aan de slag en wat zijn de ontwikkelingen rondom de fusie.
 4. Positie bewonersgroepen
  Positie van de bewonersgroepen ten opzichte van HWZ en hun overleg met Wonen Zuid.
 5. Pauze
 6. Jaarverslag 2021
  Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2021
 7. Bestuur mutaties
  Afscheid en benoeming van bestuursleden
 8. Ondernemingsplan Wonen Zuid 
  Wonen Zuid is uitgenodigd om te komen vertellen over het nieuwe ondernemingsplan. Directeur Marc Schroten neemt u daarin mee.
 9. Rondvraag en sluiting
  Wat er verder ter tafel komt.