Huurbeleid Wonen Zuid 2022

Zoals ieder jaar heeft HWZ met WZ overleg gevoerd over het huurbeleid per 1 juli 2022. HWZ heeft aan Wonen Zuid gevraagd om de huurverhoging per 1 juli te beperken. Wonen Zuid is hier ten dele aan tegemoet gekomen. De verhoging van de huursom (alle huren van Wonen Zuid samen) worden per 1 juli gemiddeld met 2,1% verhoogd waarbij de hoogste huurverhoging op individueel woningniveau 2,2% is.

Geldt dit voor alle huurders? Nee, zoals ieder jaar is er een aantal woningen uitgezonderd voor de huurverhoging. Wonen Zuid maakt een uitzondering voor ruim 1.100 woningen. Dit kunnen woningen zijn die gerenoveerd worden, waarvoor een sloopbesluit is of wordt genomen of bijvoorbeeld om markttechnische redenen.

Dit betekent dat Wonen Zuid slechts ten dele tegemoet is gekomen aan de adviezen van HWZ. Het belangrijkste advies aan Wonen Zuid was om het verlies aan koopkracht deels te compenseren met de huurverhoging. Daarbij is concreet geadviseerd om de huurverhoging van 2,3% (wettelijk maximum) te verminderen met 1%. Wonen Zuid stelt zich op het standpunt dat zij deze inkomsten niet kan missen vanwege de opgave die zij heeft en de hoge inflatie waar zij zelf mee wordt geconfronteerd als het gaat om bouw- en onderhoudskosten.

Klik hier voor de achtergrond informatie over het adviestraject Huurbeleid 2022

Huurbevriezing/ verlaging

Wonen Zuid houd deels vast aan het sociaal huurakkoord door huurders de mogelijkheid te bieden om onder bepaalde omstandigheden een huurbevriezing of een huurverlaging aan te vragen. Hiervoor verwijzen wij huurders naar Wonen Zuid.

klik hier om te kijken of je in aanmerking komt voor huurverlaging. Let op: dit is best een moeilijk schema. Kom je er niet uit neem dan contact op met Wonen Zuid en laat jouw eigen specifieke situatie beoordelen.