Huurverhoging of huurverlaging?

Onlangs hebben alle huurders van Wonen Zuid een brief gekregen over de huuraanpassing. De huuraanpassing zal voor huurders met een huishoudinkomen onder de 120% van het minimumloon betekenen dat de huur wordt verlaagd naar €575,03. Let op: het inkomen van kinderen tot 27 jaar wordt niet meegeteld.

De huurders die een huishoudinkomen hebben boven 120% van het minimumloon krijgen geen huurverlaging maar kunnen een huurverhoging krijgen. Deze huurverhoging mag dan maximaal 3,1% zijn voor de individuele woning.

Overleg huurverhoging HWZ en Wonen Zuid

Wonen Zuid vraagt ieder jaar advies aan HWZ over de huurverhoging. HWZ brengt dan een advies uit waarbij zij niet alleen rekening houdt met de betaalbaarheid van het wonen door de huurder maar ook met financiële continuïteit van Wonen Zuid. Het is immers van belang dat Wonen Zuid voldoende blijft investeren in onderhoud, verduurzaming en dienstverlening. HWZ heeft ingezet op een verder beperking van de huurstijgingen. Met een uitgebreid advies zijn de ideeën bij Wonen Zuid neergelegd. Hieronder zijn de belangrijkste punten opgenomen die zijn gevraagd aan Wonen Zuid:

  • Een beperking van de stijging van de huursom (dat zijn alle huren bij elkaar) tot 2,3%.
  • Een maximale huurverhoging van 2,7% op het individuele woningniveau.
  • Geen huurverhogingen voor de woningen met de slechte energie Labels, zijnde E, F en G.
  • De woningen die geen huurverhoging krijgen buiten de huursom methodiek te houden.

De uitkomst van het overleg is positief. Ook Wonen Zuid is van mening dat vanuit het perspectief van de betaalbaarheid de huurverhogingen voor zover als mogelijk beperkt worden. Daarnaast is er een aantal politieke keuzes gemaakt die ingrijpen op de huurverhogingen. In de praktijk betekent dit dat de vier punten die wij aan Wonen Zuid hebben geadviseerd zijn overgenomen.

Huurverlaging => let op, belangrijk!

De huurverlaging is verder geen onderwerp van discussie geweest omdat dit een wettelijk voorschrift is. Wonen Zuid zal dan ook uit eigener beweging de huur verlagen van de huurders waarvan door de belastingdienst is doorgegeven dat zij binnen de regeling vallen. Huurders die geen huurverlaging krijgen en wel van mening zijn dat zij hier recht op hebben moeten zichzelf bij Wonen Zuid melden. Kijk hiervoor op de website van Wonen Zuid. Let op: de belastingdienst beoordeelt uw situatie op basis van de gegevens van 2021. Is er daarna sprake geweest van een inkomensdaling kan het zijn dat u evengoed in aanmerking komt voor een huurverlaging.

Mijn woning is slecht en ik wil geen huurverhoging betalen

Een klacht over de woning of zelfs een gebrek aan de woning is geen (juridische) reden om de huurverhoging te weigeren. Hiervoor dient u een andere procedure te starten. Kijk hiervoor op de website van de huurcommissie. Mocht u overwegen om een procedure te starten kunt u ons altijd om advies vragen. De uitkomst van een dergelijke procedure is redelijk tot goed te voorspellen.