“De dagelijkse realiteit van onze bewoners verdient de aandacht”

Werken aan fijne wijken en buurten doen we niet alleen. Dat doen we samen met onze bewoners en met onze partners. Daarom tekenden onze bestuurder Ramon Testroote en Lenne Valkenburg, voorzitter van Huurdersvereniging Wonen Zuid, op 19 september een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. ✍

Ramon Testroote: “Met deze samenwerkingsovereenkomst bevestigen we wat Wonen Zuid belangrijk vindt en in de praktijk steeds probeert te doen: de huurdersvertegenwoordiging goed informeren en op tijd betrekken bij beleidskeuzes en besluiten. Dit houdt ons met beide voeten op de grond. Bovendien zorgt het ervoor dat de dagelijkse realiteit van onze huurders steeds de aandacht krijgt die het van een sociaal verhuurder verdient.” 

Lenne Valkenburg vult aan dat de samenwerkingsovereenkomst met zich meebrengt dat Wonen Zuid en Huurdersvereniging Wonen Zuid op alle niveaus en geledingen op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. “Wij hebben beiden uitgesproken elkaar in een vroeg stadium te informeren over zaken die in het belang zijn van de huurders en relevant zijn voor een goede onderlinge relatie.”

🤝Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst kijken wij met veel vertrouwen naar de toekomst. Belangrijk, vooral in deze onzekere tijd! 

#wij(ken)makenhetverschil #werkenaaneenfijnewijk #samenwerken #betrokken