Activiteiten 2e halfjaar 2021

In vogelvlucht presenteert Huurdersvereniging Wonen Zuid haar activiteiten 2e halfjaar 2021. HWZ heeft net als veel andere verenigingen veel hinder ondervonden van de beperkingen die er zijn als gevolg van Corona. Dit zorgt voor een grillig verloop van activiteiten. Het niet door kunnen laten gaan van de ledenvergadering op het laatste moment is daar een voorbeeld van. Dat neemt niet weg dat er veel is gebeurd. Hieronder een korte samenvatting

Ondersteuning individuele huurders

Huurdersvereniging Wonen Zuid begeleidde 36 klachten van individuele huurders en heeft 2 huurders ondersteund bij een klachtenprocedure. Daarnaast begeleidt Huurdersvereniging Wonen Zuid 7 huurders bij de procedure Huurcommissie.

Bewonersgroepen

Huurdersvereniging Wonen Zuid ondersteunt bewonersgroepen bij renovatie en zo nodig bij een specifieke vraag of probleem. Ook zijn er bewonersgroepen die een structureel worden ondersteund. Bijvoorbeeld bewonersgroepen die actief zijn hun appartementencomplex. In het tweede half jaar ondersteunde Huurdersvereniging Wonen Zuid 10 bewonersgroepen.

Uitgebrachte adviezen

In de tweede helft van 2021 bracht Huurdersvereniging een aantal adviezen uit. Enkele in het oog springende adviezen:

  • Advies Basiskwaliteit voor reparatie en onderhoud.
  • Advies over gedragsallonges, een aanvullende overeenkomst op het huurcontract om woonoverlast tegen te gaan.
  • Advies over het gebruik van huurcontracten bij Area-M in Roermond.

Overleg over beleidsonderwerpen
In het tweede halfjaar 2021 is Huurdersvereniging aan de slag met een aantal beleidsonderwerpen, te weten:

  • Huurbeleid van Wonen Zuid
  • Sociaal plan fase 2
  • Evaluatie Klachtencommissie
  • Onderzoek naar betaalbaarheid
  • Prestatieafspraken Parkstad Limburg en Midden-Limburg
  • Verplicht plaatsen van brandmelders door Wonen Zuid

Voor 1 juni presenteert HWZ haar jaarverslag waar deze onderwerpen en de onderwerpen van het eerste half jaar uitgebreider behandeld worden.