Werkplan HWZ 2022

Huurdersvereniging Wonen Zuid heeft voor 2022 een werkplan vastgesteld. Dit werkplan beschrijft de doelen en ambities van de vereniging. Het uitgangspunt daarbij is dat Huurdersvereniging Wonen Zuid een vereniging wil zijn die verbonden is met haar achterban en een goede vereniging is voor haar vrijwilligers. Dat zijn randvoorwaarden om op te kunnen komen voor de belangen van de huurders. Daarnaast is een goede verstandhouding met Wonen Zuid belangrijk om het overleg te kunnen voeren en afspraken te kunnen maken.

Inhoudelijke thema’s 2022

  • Prestatieafspraken met Wonen Zuid en gemeenten → drie regio’s en 9 gemeenten
  • Betaalbaarheid → doelgroepen, woningen, regelingen Huurbeleid → jaarlijkse huurverhoging, huurharmonisatie en huurverhoging bij renovatie
  • Sociaal plan fase 2 → verdere uitwerking praktische punten sociaal plan fase 1
  • Basiskwaliteit woningen → welke kwaliteit hanteert Wonen Zuid bij onderhoud en reparatie
  • Leefbaarheid in buurten en wijken → nieuw beleid van Wonen Zuid
  • Begroting Wonen Zuid → welke keuzes worden er gemaakt en welke consequenties heeft dat
  • Klachtencommissie → evaluatie werking reglement
  • Ondernemingsplan Wonen Zuid → verdere concretisering van het ondernemingsplan
  • 6 sporen beleid → duurzaamheid waaronder: EPV-beleid, energienetten en Zonnepanelen

Overlegagenda met Wonen Zuid

Huurdersvereniging Wonen Zuid en Wonen Zuid voeren in 2022 2 keer bestuurlijk overleg en 3 keer beleidsmatig overleg. Daarnaast is er een aantal werkgroep-overleggen rondom thema’s. Huurdersvereniging Wonen Zuid voert daarnaast overleg met de Raad van Commissarissen en collega huurdersorganisaties.

Ondersteuning huurders en bewonersgroepen

Individuele huurders kunnen ondersteuning krijgen als zij lid zijn van de vereniging. Huurdersvereniging Wonen Zuid ondersteunt ook bewonersgroepen bij renovatie en vraagstukken in buurt en wijk en neemt ook het initiatief om bewonersgroepen op te richten als daar een aanleiding toe is.

Lees het volledige plan