Nieuw sociaal plan

De afgelopen periode heeft het bestuur samen met Wonen Zuid het Sociaal Plan geëvalueerd. Het vorige Sociaal Plan dateerde van 2002. Hoewel het plan wel de ontwikkeling van de regelgeving heeft gevolgd, is er veel veranderd in de werkwijze. Huurders zijn veranderd, de communicatie is veranderd en de behoeften zijn anders dan toen.

Wat is er veranderd?

Er zijn twee zaken fundamenteel veranderd. Het Sociaal Plan gaat nu uit van de impact van de ingreep. Er wordt dan ook beter gekeken naar wat het betekent voor de specifieke huurder die vervolgens in de positie wordt gebracht om samen met Wonen Zuid de impact voor zover als mogelijk te beperken.  Meer maatwerk dus. Dit neemt overigens niet weg dat er bij renovatie een bewonersgroep wordt opgericht waarmee de algemene afspraken worden gemaakt. Maar ook die gaan ervan uit de impact voor zover als mogelijk te beperken.

Daarnaast valt nu ook het dagelijks onderhoud onder de werking van het Sociaal Plan. Immers, als er onderhoud aan de woning moet plaatsvinden als gevolg van een gebrek kan dit ook tot overlast leiden. Volgens de wet kon de huurder dan al aanspraak maken op bijvoorbeeld een schadevergoeding door de overlast die wordt ervaren of beschadigingen die optreden. Voorheen stond de huurder daar alleen voor en moest Wonen Zuid daar op aanspreken. Nu is dat geregeld in het Sociaal Plan.

Let wel: dit betekent niet dat er nu overal vergoedingen voor worden verstrekt maar als zaken echt grote impact hebben op de leefomstandigheden of de eigendommen van huuders, is er een basis om daarover met Wonen Zuid in gesprek te gaan.

Het Sociaal Plan is al van kracht maar de ondertekening laat nog op zich wachten in verband met de corona omstandigheden.