Algemene leden vergadering 2020

Door het coronavirus lijkt het niet mogelijk om de algemene ledenvergaderingen van de huurdersorganisaties te laten plaatsvinden. In principe moeten deze voor 1 juli gehouden zijn. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of het mogelijk is om deze vergadering online te houden. Echter omdat dan niet iedereen kan meedoen zal de formele besluitvorming zoals het vaststellen van het jaarverslag, wordt dit doorgeschoven naar het einde van dit jaar. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.