Coronavirus

Het coronavirus houdt ons nog steeds onverminderd in de greep en heeft grote impact op ons dagelijks leven. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor huurders en voor de Huurdersraad Wonen Zuid. Dit betekent concreet dat wij in principe geen huisbezoeken plannen in deze periode. Wij proberen onze leden zo veel mogelijk per telefoon en e-mail te ondersteunen. Daarnaast voeren wij intensief overleg met Wonen Zuid over de maatregelen die genomen moeten worden. Dan gaat het vooral over renovatie en onderhoud. Wanneer kan renovatie en onderhoud wel doorgaan en wanneer kan het beter uitgesteld worden.

De Huurdersraad heeft met Wonen Zuid een protocol afgesproken waarin staat dat er grondig onderzoek moet plaatsvinden naar de kwetsbaarheid van de bewoners van de betreffende woning of het complex. Als werkzaamheden onder voorwaarden kunnen worden uitgevoerd krijgen huurders uitgebreid informatie over wat zij mogen verwachten van de werklieden en wat zij zelf kunnen/ moeten doen om de werkzaamheden veilig te kunnen laten uitvoeren. Mochten hier vragen over zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.