Coronavirus

Het Coronavirus houdt het hele land in haar greep. De maatregelen van de overheid volgen elkaar in snel tempo op. Voor veel organisaties hebben adviezen en maatregelen in meer of mindere mate gevolgen. Zo ook voor de Huurdersraad Wonen Zuid. Wij hebben de volgende maatregelen genomen.

  1. Alle overleggen worden uitgesteld tot na de crisis.
  2. Het overleg vindt telefonisch plaats en zo nodig met een videoverbinding.
  3. Gegevensuitwisseling vindt plaats via e-mail.

Uiteraard hebben wij ook overleg met Wonen Zuid gevoerd over de maatregelen die zij hebben genomen om veilig te kunnen werken. Daarvoor verwijzen wij naar de website van Wonen Zuid www.wonen-zuid.nl.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht benaderen. Het beste is dan een e-mail te sturen naar info@hwz.nl

Wij wensen de huurders die hinder ondervinden van de maatregelen en waar de sociale impact groot is veel sterkte toe.