De Huurdersraad Wonen Zuid is er voor U!

De Huurdersorganisaties St. Pietersrade, HTM en Op het Zuiden werken samen in de Huurdersraad Wonen Zuid. De Huurdersraad is daarmee de gesprekspartner van Wonen Zuid op beleids- en bestuursniveau. Met het bundelen van kennis, kunde en middelen bereiden de huurdersorganisaties zich voor op de toekomst.

Van huurdersorganisaties wordt steeds meer gevraagd. Daarom is het noodzakelijk om te professionaliseren. De Huurdersraad beschikt over een Raadsbureau waar door professionals het noodzakelijke werk wordt gedaan om de besturen en de vrijwilligers te ondersteunen met hun werkzaamheden.

Het belang van leden en huurdershulp
Zowel voor huurders als voor de organisaties die hen vertegenwoordigen wordt professionele ondersteuning en huurdershulp steeds belangrijker. Woningcorporaties worden steeds meer beperkt in hun takenpakket en moeten daardoor duidelijke beleidskeuzes maken.. Deze keuzes hebben niet alleen invloed op het huurbeleid maar raken ook u als individuele huurder. Daarom is het in uw belang om aan de tafel te zitten waar deze keuzes gemaakt worden. Bij iedere keuze moet immers het belang van de huurder meegewogen worden. Wie kan dat nou beter dan de huurders zelf!