Versterking Ledenorganisatie

De Huurdersraad heeft samen met haar drie leden ongeveer 3.600 individuele huurdersleden. Hoewel dit een mooi percentage is kan het altijd beter. Sterker nog, het moet beter! Meer leden betekent een sterkere positie aan de onderhandelingstafel. De belangen van huurders zijn hiermee gediend. Om de vereniging verder te laten groeien zijn er met Wonen Zuid afspraken gemaakt over ledenwerving. Het doel daarbij is om de komende jaren het ledenbestand te laten doorgroeien met minimaal 500 huurders per jaar. Hoewel dit ambitieus is, lijkt dit haalbaar. De groei zal vooral gerealiseerd worden door nieuwe huurders aan ons te binden. Voor zittende huurders zullen aparte ledenwerf programma’s worden ontwikkeld.

De huurdersorganisaties ondersteunden in 2018 zowel individuele huurders als huurdersgroepen.
Individuele huurders:

 • 270 contacten met individuele huurders
 • 117 ondersteuningsvragen bij onderhoud
 • 62 verzoeken tot informatie
 • 5 ondersteuning bij klachtenprocedures
 • 9 ondersteuning bij huurcommissie
 • 51 huisbezoeken

 

Huurdersgroepen (renovatie en dergelijke):

 • Witte Dorp (Roermond)
 • Doctor Philipslaan (Roermond)
 • Diepenbrockstraat (Roermond)
 • Visseberg (Neer)
 • Achter de Graef (Wessem)
 • Nuinhofwijk (Nuth)
 • Josephstraat (Valkenburg)
 • De Hees (Heerlen)
 • Witte Wijk (Heerlen)
 • Treebeek (Brunssum)
 • Lindenhof (Kerkrade)
 • Enz…..