Advies streefhuren

De Huurdersraad heeft onlangs advies uitgebracht over het streefhurenbeleid van Wonen Zuid. Het streefhurenbeleid bepaalt in hoge mate de huurprijs voor een nieuwe huurder. Dan gaat het om de kwaliteit van de woning in relatie tot de prijs.

Het uitgangspunt is dat alle huurders dezelfde huurprijs betalen voor dezelfde kwaliteit. Wonen Zuid probeert dit te realiseren door de jaarlijkse huurverhoging te differentiëren. Dit wil zeggen dat de huurverhoging bij gelijke woningen kan verschillen met als uiteindelijk doel de prijs gelijk te krijgen.

Als de huurwoning opnieuw wordt verhuurd kan de prijs versneld gelijk worden gesteld, dit is de zogenaamde huurharmonisatie. De huurharmonisatie zorgt ervoor dat huurders die verhuizen vaak een veel hogere huur gaan betalen. Dit heeft allerlei gevolgen. Lees verder:

Senioren die willen verhuizen!
Het zijn vaak de senioren die willen verhuizen van een eengezinswoning naar een appartement omdat dit beter bij hun levensfase past. Veel senioren gaan niet verhuizen vanwege de veel hogere huur in hun nieuwe woning. De huurdersraad is met Wonen Zuid in overleg om hier een oplossing voor te bedenken.

Woningen zijn voor veel nieuwe huurders te duur!
Veel nieuwe huurders starten hun relatie met Wonen Zuid met betaalrisico’s. Vaak omdat de totale woonlasten te hoog zijn. Zo komt het vaker voor dat woningen met een lagere huurprijs veel hogere energie kosten hebben. De huurdersraad heeft Wonen Zuid geadviseerd deze huurders een huurkorting te geven totdat de woning energiezuiniger is gemaakt.

Wilt u het gehele advies lezen, vraag dit dan op bij het raadsbureau.