Het Raadsbureau

Het Raadsbureau ondersteunt de huurdersorganisaties die zijn aangesloten bij de huurdersraad. Het Raadsbureau richt zich zowel op beleidsontwikkeling en evaluatie als op het ondersteunen van individuele huurders en groepen van huurders die bijvoorbeeld te maken krijgen met onderhoud, renovatie of sloop. Het Raadsbureau  heeft beschikking over twee medewerkers. Begin 2019 wordt hieraan nog een parttime medewerker voor administratieve taken toegevoegd.

Roy Pustjens is de ondersteuner van huurders. Hij ondersteunt individuele huurders in hun relatie met Wonen Zuid en ondersteunt bewonerscommissies bij hun werkzaamheden, bijvoorbeeld bij renovatie en sloop. Wim Dings is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie en houdt zich bezig met beleid en ondersteunt het bestuur in het overleg met Wonen Zuid.

Bereikbaarheid
Het Raadsbureau houdt kantoor zowel in Midden Limburg als in Parkstad. Kantoorbezoeken vinden plaats op afspraak. Uiteraard bezoeken wij u ook graag thuis. Zie onder aan pagina 4 voor de adresgegevens.