Fusie van de huurdersverenigingen

In het werkplan 2020 is opgenomen dat de huurdersorganisaties zouden onderzoeken of de samenwerking een stap verder zou kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld door fusie. De motivatie hiervoor heeft alles te maken met de constatering dat het voor de individuele verenigingen steeds moeilijker wordt om te kunnen blijven functioneren. Denk daarbij aan de bezetting van de vrijwilligers en de werkbelasting die daarbij hoort.

Het onderzoek heeft aangetoond dat fusie de beste optie is voor de huurdersorganisaties. Deze nieuwsbrief staat dan ook in het teken van deze volgende stap naar een sterkere en slagvaardigere huurdersvereniging.

Klik hier voor de agenda en stukken voor de fusievergadering