Heeft u recht op energietoeslag?

De overheid heeft bepaald dat mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een eenmalig €200,00 ontvangen om te helpen bij het betalen van de energierekening. Dit komt boven op de eerder toegezegde tegemoetkoming voor de verlaging van de energiebelasting.

De eenmalige uitkering wordt uitbetaald door de gemeenten. De mensen die een inkomen hebben op het sociaal minimum en bij de gemeenten bekend zijn, zoals mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, hoeven hier niets voor te doen. Zij ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen, maar niet bij de gemeente bekend zijn, zullen zichzelf bij de gemeente moeten melden.

Deze regeling betreft een generieke regeling omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is door de gemeenten. De uitvoering van de regeling is in december 2021 bepaald door de overheid en zal in het eerste kwartaal van 2022 worden gestart.

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt maar wel een inkomen heeft op, of net boven, het sociaal minimum, adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen gemeente. Ook wij zullen dit in de gaten houden en informatie verstrekken als er meer bekend is.

Bron: Rijksoverheid, energietoeslag voor lagere inkomens.