Geen huurverhoging in 2021

De huurdersbelangen zijn door de corona maatregelen verder onder druk komen te staan. Met name ook als het gaat om de betaalbaarheid. Hoewel niet iedereen direct  de link legt met corona heeft de overheid dit wel gedaan. De Minister heeft op verzoek van de Tweede Kamer bepaald dat de huren in de sociale huursector per 1 juli 2021 niet verhoogd mogen worden. Voor huurders is dit goed nieuws. Dit betekent ook dat het overleg over het huurbeleid in een heel ander daglicht is komen te staan.

Vanwege formele redenen heeft iedereen wel een huurverhogingsbrief gekregen waarin stond dat de huurverhoging 0% is. Het llijkt bureaucratie, maar met Wonen Zuid zijn wij van mening dat het verstandig was om het op deze manier te doen. Als dit leidt tot vragen zijn wij altijd bereid deze te beantwoorden.

Huurverlaging in 2021

Al verschillende keren hebben wij publicaties verzorgd over de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor huurverlaging onder bepaalde omstandigheden.

In principe heeft Wonen Zuid iedereen die voor huurverlaging in aanmerking komt benaderd. Echter er kunnen omstandigheden zijn waarom dit niet is gebeurd. Bijvoorbeeld als uw inkomen is gedaald. Is die periode langer dan 6 maanden voorafgaand aan een verzoek tot huurverlaging dan is het de moeite waard om na te vragen of u in aanmerking komt voor huurverlaging.