Kiezen voor een gezamenlijke toekomst!

Op 23 december jl. hebben de bestuursleden van de drie huurdersorganisaties een volgende stap gezet om de fusie te kunnen realiseren. De ledenvergadering van de Huurdersraad Wonen Zuid heeft het besluit genomen om de Huurdersraad te ontbinden onder voorwaarde dat de fusie doorgaat. Dit besluit is noodzakelijk omdat na fusie de Huurdersraad nog maar 1 lid heeft, namelijk de huurdersvereniging Wonen Zuid.

De Huurdersraad Wonen Zuid is een vereniging die na de fusie nog maar één lid zou hebben. Dan ontstaat de situatie dat de vereniging Huurdersraad Wonen Zuid feitelijk geen bestaansgrond meer heeft. Dat betekent dan ook concreet, dat na de fusie de Huurdersraad eigenlijk ook geen besluit meer kan nemen, of misschien nog beter hoeft te nemen. Hoe dan ook, de notaris heeft ons geadviseerd om voor die tijd maatregelen te nemen. door de vereniging te ontbinden.

De fusie tussen de drie huurdersorganisaties is een belangrijke logische stap in de volgende fase van samenwerking. Om de continuïteit van de huurdersvereniging te waarborgen is het bij elkaar brengen van mensen en middelen een noodzakelijke voorwaarde. Het voornemen tot fusie wordt breed gedragen door de leden, de bestuursleden en de diverse stakeholders. Op deze site kunt u verder lezen op welke wijze de drie huurdersorganisaties van Wonen Zuid dit ter hand gaan nemen.

Lees hier verder over de fusie