Ledenvergaderingen

Het loopt weer tegen het einde van het jaar. Volgens goed gebruik organiseren enkele huurdersorganisaties van de huurdersraad weer een ledenvergadering waarin het werkplan wordt vastgesteld en waar een toelichting wordt gegeven op de activiteiten van het afgelopen jaar. Kijk in de agenda van de betreffende vereniging wanneer en waar deze vergadering wordt georganiseerd.

Op het Zuiden

7 december om 10.00 uur in Nuth (gemeente Beekdaelen) Valkenburgerweg 69, zorg centrum Cicero. Klik hier voor de vergaderstukken

Huurdersvereniging St. Pietersrade

18 december 19.00 uur in Kerkrade Directeur van der Mühlenlaan 30, basisschool de Steltloper. Klik hier voor de vergaderstukken