Gezocht leden voor de klachtencommissie Wonen Zuid

Woningcorporatie Wonen Zuid en de Huurdersraad Wonen Zuid (samenwerking van de huurdersorganisatie HTM, St. Pietersrade en Op het Zuiden) zijn voor de Klachtencommissie Wonen Zuid, in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn, op zoek naar de volgende leden:

Lid Klachtencommissie Wonen Zuid met een sociaal-maatschappelijke achtergrond
(op voordracht van de Huurdersraad)

en

Lid Klachtencommissie Wonen Zuid met een juridische achtergrond
(op voordracht van de Huurdersraad)

en

Lid Klachtencommissie Wonen Zuid met een bouwkundige achtergrond

(op voordracht van Wonen Zuid)

De klachtenregeling
Huurders van Wonen Zuid kunnen een klacht indienen over de wijze waarop de dienstverlening is uitgevoerd en/of over de behandeling of bejegening door een medewerker. Onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende van de medewerker wordt eerst geprobeerd met klager tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer dat niet lukt, kan de klacht op verzoek van klager worden voorgelegd aan de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie
De Klachtencommissie Wonen Zuid bestaat uit vijf personen die in oordeelsvorming en positie onafhankelijk zijn. De Klachtencommissie is samengesteld uit een voorzitter en vier algemene leden: een deskundige op het gebied van juridische zaken, bouwkundig/woning technische zaken, sociaal-maatschappelijk zaken en op het gebied van volkshuisvesting. De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een secretaris.

Vanuit de klachtencommissie zijn altijd drie leden aanwezig bij de zittingen, t.w. de voorzitter, een lid op voordracht van de huurdersbelangenvereniging en een lid op voordracht van Wonen Zuid.

Werkzaamheden
De Klachtencommissie heeft tot doel een klacht van een huurder te behandelen en betrokkenen daartoe op een hoorzitting te spreken. Uiteindelijk leidt dit tot een gemotiveerd advies over hoe om te gaan met de klacht dat wordt uitgebracht aan het bestuur van Wonen Zuid. Het bestuur beslist uiteindelijk over de afhandeling van de klacht.

Vacatures
Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn ontstaan er per 1 oktober 2019 drie vacatures. De Huurdersraad is op zoek naar een lid met een juridische en een lid met een sociaal-maatschappelijke achtergrond en Wonen Zuid zoekt een lid met bouwkundige expertise.

Vereisten

Aan de leden van de Klachtencommissie worden naast bovengenoemde achtergronden de volgende algemene eisen gesteld:

–      heeft affiniteit met en belangstelling voor de volkshuisvesting in algemene zin;
–      heeft goede sociale- en communicatieve vaardigheden en een denk- en werkwijze op minimaal Hbo-niveau;
–      kan samenwerken met de andere leden van de commissie;
–      is bereid en in staat om regelmatig aan de vergaderingen deel te nemen;
–      is niet in dienst (geweest) bij Wonen Zuid;
–      is geen lid (geweest) van de Raad van Commissarissen van Wonen Zuid;
–      treedt niet ook op als vertegenwoordiger van de belangen van huurders(organisaties) of van Wonen Zuid;
–      is niet gehuwd met of heeft een duurzame gemeenschappelijke huishouding met een personeelslid van Wonen Zuid;
–      is geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een personeelslid van Wonen Zuid;
–      is geen lid van het College van B&W of van de Raad van een binnen de regio gelegen gemeente;
–      woont niet in een door Wonen Zuid verhuurde woonruimte.

De leden van de klachtencommissie worden door het bestuur van Wonen Zuid voor een periode van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een aansluitende benoeming voor een tweede en derde periode van drie jaar.

Overige informatie
De leden van de Klachtencommissie krijgen een gepaste vacatievergoeding per hoorzitting. Daarnaast worden de reiskosten vergoed en bestaat de mogelijkheid tot het volgen van externe (opleidings)bijeenkomsten.

Interesse?
Wilt u een bijdrage leveren aan een zorgvuldige klachtenafhandeling binnen Wonen Zuid reageer dan op deze interessante sociaal maatschappelijke functie. Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 15 augustus via het mailadres klachtencie@wonen-zuid.nl.

Vragen
Voor meer informatie over de vacatures op voordracht van de Huurdersraad kunt u telefonisch contact opnemen met de heer W. Dings, directeur Huurdersraad. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06 – 28 97 52 92. Voor meer informatie over de vacature op voordracht van Wonen Zuid kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Claessen, bestuurssecretaris Wonen Zuid. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 66 53 513.