Ledenvergaderingen

De huurdersorganisaties van Wonen Zuiden organiseren in juni hun ledenvergaderingen.

  • 19 juni Huurdersvereniging St. Pietersrade
  • 22 juni Huurdersvereniging Op het Zuiden
  • 26 juni Huurdersvereniging HTM

De leden van de verenigingen ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Klik hier voor de nieuwsbrief juni 2019

Het thema Duurzaamheid staat centraal tijdens deze vergaderingen.

Het zes-sporenbeleid van Wonen Zuid
Er zal door het bestuur een toelichting worden gegeven over het zes-sporen beleid dat Wonen Zuid hanteert en waarover intensief overleg plaatsvindt met de huurdersraad.

Duurzaamheid centraal op ledenvergadering
Met de zomervakantie in het vizier houden de leden van de huurdersraad hun ledenvergadering. De uitnodiging van deze ledenvergadering is bijgesloten. Dit jaar staat duurzaamheid centraal op de agenda.

Wonen Zuid komt spreken
De huurdersraad heeft de energiecoach van Wonen Zuid uitgenodigd om te spreken op de ledenvergaderingen. Met elkaar gaan wij in gesprek over de mogelijkheden die huurders hebben om energie te besparen en de woonlasten te verlagen. Wonen Zuid zal tips geven over het besparen van energie en dus kosten. Vaak zijn het heel eenvoudige maatregelen die makkelijk zijn uit te voeren.

Uiteraard kunnen er ook wensen worden besproken als het gaat om het verbeteren van de woning. Wij zullen deze wensen inventariseren en met Wonen Zuid in gesprek gaan.

Concrete besparingen
De consumentenbond adviseert jaarlijks te bekijken of het de moeite waard is om over te stappen van energie leverancier. Op de website van de consumentenbond is dat eenvoudig te controleren. Het kan dan vaak gaan om honderden euro’s.