Prestatieafspraken

De Huurdersraad is partner bij het opstellen van prestatieafspraken. Zij doet dit in negen gemeenten. Prestatieafspraken zijn afspraken tussen gemeente, corporaties en huurders over de uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid dat jaarlijks moet worden gerealiseerd. De huurdersraad werkt hiervoor samen met de WoonLastenWakers (Midden Limburg) en het ROH (Parkstad Limburg). De samenwerking bestaat uit respectievelijk 5 huurdersorganisaties in Midden Limburg en 15 huurdersorganisaties in Parkstad. Ook voor 2019 zijn weer overal prestatieafspraken gemaakt. Voor geïnteresseerden zijn de afspraken op te vragen bij het Raadsbureau.