Kan ik bezwaar maken tegen het energielabel?

Uiteraard staat het huurders vrij om aan de juistheid van het energielabel te twijfelen. Belangrijk is dan om te onderbouwen waarom het label volgens jou niet juist is. Dit vergt dus inhoudelijke argumenten.

Je kunt Wonen Zuid niet dwingen een nieuw label te laten maken. Wel kan de huurder bij de verhuurder nadere informatie opvragen over de ‘energiegegevens’ van de woning die bij de vaststelling van het label zijn gebruikt.

Verder kan de huurder zelf een gecertificeerde adviseur inschakelen, om het label te controleren. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Een door die adviseur label neemt niet vanzelf de plaats in van het door de corporatie afgegeven label. Wel kan de huurder, bij een slechter label komt, Wonen Zuid benaderen. Op grond van dat label kan Wonen Zuid dan een beroep doen op de klachtenregeling van de adviseur die het label in opdracht van ons heeft vastgesteld.

Komen we er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij De Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/energielabel. Ook hier zijn kosten aan verbonden. Voor een dergelijke stap wordt gezet is het verstandig om eerst de huurdersraad te benaderen.

Je kunt geen bezwaar maken tegen het definitieve energielabel. Dit kan alleen tegen een juridisch besluit van de overheid. Het energielabel is dat niet.

Categorie: Huurprijs van mijn woning