Kunnen leden ook inspraak hebben bij WZ?

Leden van HWZ kunnen zich aansluiten bij het overleg met Wonen Zuid om hun mening kenbaar te maken. Uiteraard kan dat niet zomaar. Dit moet dan goed georganiseerd worden, bijvoorbeeld met een inloop avond of een online bijeenkomst. HWZ wil overigens actiever worden met enquetes en het stellen van vragen aan de achterban om op die manier beter de mening van haar huurders te kunnen vertegenwoordigen. Leden die hier interesse in hebben kunnen zich melden bij het bestuur.

Categorie: Vragen van huurders