Mag ik de dakgoot schoonmaken?

Een huurder moet zelf de dakgoot schoonmaken. Of de huurder dit kan of hiertoe in de gelegenheid is doet niet ter zake. De wetgever heeft in het besluit kleine herstellingen deze verantwoordelijkheid neergelegd bij de huurder, voor zover de dakgoot voor de huurder bereikbaar is. Dit is natuurlijk een heikel punt. De wetgever heeft niet bedoeld te zeggen dat de dakgoot voor de huurder zelf (persoonlijke) bereikbaar moet zijn. Dit kan ook doordat de huurder hier een bedrijf voor moet inhuren. Dit kan in de praktijk leiden tot discussie. Daarom heeft HWZ al lang geleden met Wonen Zuid afspraken gemaakt dat huurders van seniorenwoningen hier niet zelf voor verantwoordelijk zijn. Evenals dakgoten die op een bepaalde hoogte zijn aangebracht (6 meter). Inmiddels zijn er veel corporaties die net als Wonen Zuid het schoonhouden van de dakgoot heeft opgenomen in het service abonnement.

Categorie: Vragen van huurders