Wat doet HWZ bij burenoverlast?

In eerste instantie is het belangrijk om met de buren in gesprek te gaan. Kan dit niet, durf je dat niet of denk je dat het zinloos is gaan dan een praten met de buurtwerker of met iemand van het wijkcentrum. Als ook dit niet mogelijk is kan altijd ook de woningcorporatie worden benaderd. De woningcorporatie heeft een verplichting om huurders woongenot te leveren. Er bestaat dan ook een inspanningsverplichting om de overlast te doen stoppen. De woningcorporatie kan net een andere invalshoek kiezen en heeft ook meer mogelijkheden om met iemand in gesprek te gaan.

Als huurders aankloppen bij HWZ bij burenoverlast zal er altijd terug verwezen worden naar de woningcorporatie. HWZ kijkt dan wel naar de inzet van Wonen Zuid en of de huurder geholpen wordt. HWZ zal nooit zelf aan de slag gaan met overlast situaties.

Categorie: Vragen van huurders