Aanvullende informatie huurverhoging

Energielabel

In overleg met de Huurdersraad heeft Wonen Zuid er dit jaar voor gekozen om de woningen met het energielabel E, F & G de huur te bevriezen. Dat wil zeggen dat deze woningen 0% huurverhoging krijgen. Het energielabel van uw woning kunt u eenvoudig terugvinden op ep-online U vult uw postcode en huisnummer in en er verschijnt een kort rapportje over het energielabel van uw woning. Als het energielabel van uw woning niet overeenkomt met het energielabel waarop Wonen Zuid de aan uw voorgestelde huurverhoging baseert, dan geldt het energielabel dat bij ep-online is geregistreerd. Alleen als het label bij ep-online een E, F of G-label betreft én u Wonen Zuid heeft aan u een huurverhoging voorgesteld adviseren wij u met Wonen Zuid contact op te nemen. Wonen Zuid zal de huurverhoging dan aanpassen op het energielabel zoals dat bij ep-online staat geregistreerd.

* in onze vorige mail stond een onjuistheid. Ook de E-labels krijgen 0% in plaats van de 2,6% zoals was vermeld.

Sloop, renovatie en marktomstandigheden

Woningen die in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 op de nominatie staan voor sloop of renovatie krijgen eveneens 0% huurverhoging. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om af te wijken als de marktomstandigheden daar aanleiding toe geven.

Huurbevriezing en huurverlaging (het Sociaal huurakkoord)

De Huurdersraad heeft met Wonen Zuid afgesproken dat Wonen Zuid het Sociaal Huurakkoord toepast. Dit is een landelijk akkoord tussen huurders en verhuurders om huurders met een laag of midden-inkomen en een relatief hoge huur in de gelegenheid te stellen om huurbevriezing of zelfs huurverlaging aan te vragen. Of u als huurder daarvoor in aanmerking komt kunt u eenvoudig online checken op de website van de Wonen Zuid.