Huurverhoging per 1 juli

Per 1 juli 2020 voert Wonen Zuid de reguliere huurverhoging door. Hierover is tussen Wonen Zuid en de Huurdersraad in de periode februari/ maart intensief overleg gevoerd. Met dit overleg heeft de Huurdersraad een aantal afspraken met Wonen Zuid kunnen maken. De belangrijkste punten zijn hieronder opgenomen.

  • De gemiddelde huurverhoging blijft beperkt tot inflatie van 2,6% met een bandbreedte 0% tot 3,52%.
  • De woningen met een E label maximaal inflatie van 2,6%.
  • De woningen met een F & G label blijven staan op 0%.
  • Huurders kunnen onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op huurbevriezing en huurverlaging als de inkomenssituatie is verslechterd. Hiermee volgt Wonen Zuid het sociaal huurakkoord.

De Huurdersraad heeft zich laten leiden door het beperken van de Woonlasten. Dit betekent dat de woningen met de slechtste energie labels worden ontzien. In principe is deze afspraak gemaakt voor een periode van 2 jaar.

Als huurders het niet eens zijn met de huurverhoging kan hier bezwaar tegen worden gemaakt. Dit kan bij de huurcommissie of bij Wonen Zuid. Let wel: als het bezwaar voortkomt uit onvrede over de kwaliteit van de woning is dit geen argument voor bezwaar. Bezwaar kan alleen gemaakt worden als er sprake is van fouten in de procedure of dat door de huurverhoging wettelijke huurprijsgrenzen worden overschreden.

N.b. als u ontevreden bent over de kwaliteit van de woning en daardoor van mening bent dat de huurverhoging onterecht is dan is daarvoor een andere procedure beschikbaar. Namelijk de huurverlaging op basis van gebreken. U kunt deze procedure bij de huurcommissie starten. Mocht u dit overwegen neem dan eerst contact met ons op zodat wij u goed kunnen adviseren over de juiste stappen.