Sociaal huurakkoord als instrument voor betaalbaarheid

De WoonLastenWakers organiseren een themadag rondom het ‘Sociaal huurakkoord’, dat de Nederlandse Woonbond en Aedes eind 2018 sloten. De keuze voor dit onderwerp ligt voor de hand. Uit de grote huurdersraadpleging die de WoonLastenWakers eind 2018 hielden, spreken huurders hun grote zorgen uit over de betaalbaarheid van het wonen in de sociale huursector. De ontwikkeling van huurprijzen loopt al jaren uit de pas met de inkomensontwikkeling en compenserende maatregelen voor de laagste inkomens zoals huurtoeslag, WMO-maatregelen en (bijzondere) bijstand. Steeds meer mensen komen daardoor in de betalingsproblemen of komen bij de geringste tegenslag in de betalingsproblemen.

Waar: De Graasj in Roermond
Wanneer: vrijdag 20 september 2019
Hoe laat: 11.00 uur tot 14.00 uur. (Inloop 10.30 uur/ uitloop 15.00 uur)
Voor wie: Iedereen met een interesse voor volkshuisvesting!

Lees verder op…