Huurdersraad Wonen Zuid

De huurdersraad is een vereniging met vier leden. Deze leden zijn rechtspersonen. Informatie over deze leden is op deze website terug te vinden

Het bestuur

Het bestuur van de huurdersraad bestaat uit de vier voorzitters van de leden rechtspersonen, te weten:

  • Lenne Valkenburg, voorzitter
  • Arno de Haas, secretaris
  • Rene Sulmann, penningmeester
  • 4e bestuurslid vacant (deze afdeling moet nog worden opgericht)

Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse exploitatie van de vereniging.

Beleidsoverleg Huurdersraad Wonen Zuid (HWZ)

De leden van de onderliggende besturen van de leden van de huurdersraad vormen samen het beleidsoverleg van de huurdersraad.  Zij overleggen met regelmaat over de beleidsonderwerpen die voor huurders belangrijk zijn.