Verantwoording

HWZ is een vereniging en legt verantwoording af aan de ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging. Zo wordt jaarlijks het jaarverslag vastgesteld en worden werkplannen vastgesteld.