Ondersteuning

Het bestuur wordt professioneel ondersteund door twee beroepskrachten, samen 1,8 FTE

Wim Dings, directeur van de vereniging

Wim ondersteunt het bestuur met de uitvoering van haar bestuurlijke taken. Daarbij gaat het niet alleen om praktische zaken maar ook over de inhoudelijke advisering als het gaat om volkshuisvestelijke vraagstukken in de relatie met Wonen Zuid, gemeenten en andere partners.

Cornelia Cuypers Breuer, huurdersondersteuner

Cornelia ondersteunt individuele huurders in hun relatie met Wonen Zuid. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het oplossen van een klacht of het ondersteunen bij een procedure. Daarnaast ondersteunt Cornelia bewonersgroepen en organiseert zij huurders als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een renovatie of bij specifieke vraagstukken in een buurt of wijk.